LabIS - Laboratórny informačný systém
  • Laboratórny informačný systém LabIS 5.0 je integrovaný informačný systém, projektovaný pre klinické laboratóriá s manuálnou alebo automatizovanou prevádzkou. Jeho inštalácia je vhodná pre malé, stredné, ale i veľké laboratóriá, prípadne pre distribuované laboratória na rôznych miestach, vzájomne komunikujúcich pomocou internetu. LabIS verzia 5.0 je projektovaný pre nasledovné odbornosti : biochémia, hematológia, imunológia, alergológia, genetika, toxikológia, patológia, serológia.

  • LabIS verzia 5.0 je informačný systém novej generácie, programovaný vo vývojovom prostredí Microsoft.NET Framework a v jazyku C#. Klientská vrstva pracuje v prostredí operačného systému Windows XP/Vista, Windows 7/Windows 8. Využíva všetky dostupné prvky grafického prostredia na prívetivé a intuitívne zobrazovanie údajov a komunikáciu s koncovým užívateľom. Databázová vrstva integruje všetky vlastnosti relačných SQL databáz. Systém využíva relačnú databázu ADS Server firmy Sybase. Databáza vytvára on-line bezpečnostné kópie dát a pomocou transakčného spracovania požiadaviek zabezpečuje zachovanie integrity dát v prípade akejkoľvek hardverovej poruchy.

  • Integrovanou súčasťou systému LabIS sú moduly zabezpečujúce on-line komunikáciu s rôznymi typmi biochemických, hematologických, imunologických a iných analyzátorov, prípadne s automatizovanými linkami.

  • Z hľadiska dostupnosti dát pre vzdialených užívateľov systém LabIS ponúka možnosť prístupu k jeho jednotlivým modulom pomocou internetu.

  • Z hľadiska obojmernej on-line komunikácie v NIS (nemocničným informačným systémom) LabIS verzia 5.0 komunikuje v rutinnej prevádzke s NIS Xanta firmy Soft For Sulution a.s., NIS Medea firmy Stapro s.r.o., NIS firmy SMS Slovakia s.r.o.

  • Z hľadiska on-line importovania archívnych výsledkov vyšetrení LabIS verzia 5.0 komunikuje v rutinnej prevádzke a ambulantnými systémami Medicom firmy Medicom s.r.o., WinAmbulancia firmy ProgressSoft s.r.o. a Nefros II.